Setkání se zaměstnanci firmy 2017

Každoroční setkání se zástupci vedení společnosti Iveco Czech Republic

Vysoké Mýto, 28. listopadu 2017

Vážení zaměstnanci, zveme Vás na každoroční setkání se zástupci vedení společnosti při příležitosti blížícího se konce roku 2017.

Setkání jsou letos poprvé určena také zaměstnancům spolupracujících agentur práce a proběhnou ve dnech:

  • úterý 28. listopadu 2017
  • středa 29. listopadu 2017
  • středa 6. prosince 2017
  • čtvrtek 7. prosince 2017
  • úterý 12. prosince 2017
  • středa 13. prosince 2017
  • čtvrtek 14. prosince 2017
  • úterý 19. prosince 2017

Vždy od 14:30 do 16:30 hodin v jídelně hlavního výrobního závodu.

Bližší informace budou zveřejněny na plakátech umístěných na vrátnicích a informačních tabulích.

Těšíme se na setkání s Vámi!