Pro studenty a školy

Nabízíme pracovní příležitosti absolventům technicky zaměřených škol a zručným odborníkům z oblasti automotive. Vítáme také zkušené konstruktéry, kteří by se s námi podíleli na vývoji.

Rozjeď to s námi…

Nabízíme pracovní příležitosti absolventům technicky zaměřených škol.


Naše společnost spolupracuje se školami i se studenty. Je možné se zapojit formou brigády, stáže, spoluprací na diplomové nebo bakalářské práci.

Našim společným cílem je rozvíjet vzájemnou spolupráci, umožnit studentům získat zkušenosti, zjistit více o firmě, firemní kultuře, o pracovních procesech…

Snahou je vytvořit dlouhodobější vztah založený na předávání znalostí a zkušeností z výroby. Pro studenty, kteří s firmou spolupracují, se po absolvování studia otevírá i možnost získání pracovní pozice u nás.

V případě zájmu o stáž v naší společnosti neváhejte vyplnit dotazník. Po jeho posouzení Vás budeme kontaktovat.


Náměty na závěrečné práce IVECO CZECH REPUBLIC

 

Výrobní závod

 • Lehká automatizace v procesu svařování
 • Aktualizace spaghetti diagramy pro linku
 • Vytvoření spaghetti diagramů pro dokončování                                                                         
 • Mapování hodnotového toku sedadel
 • Zavedení nového typu sedačky cestujícího (akt. výroba versus naklápací sedák a opěrák, výpočty akt. výroby, návrh řešení, logistika sedaček, marketing...)
 • Systém pro řízení chybějících dílů na montážní lince
 • AI algoritmus řízení lakovny                                                                                                                                                          
 • Robotizace nanášení tmelu na lepení bočních oken
 • Zmapování ztrát v procesů přemístění skeletů a návrhy na jejich minimalizaci
 • Najít optimální (a tedy asi i nejkratší) cestu přesunu skeletů, vyčíslit finanční přínosy pro možné varianty v návaznosti na nezbytné změny v procesu lakování
 • Vytvoření grafické stanice (student vymýšlí software, hardware platí Iveco). Student úzce pracuje s firmou, která dodá technické vybavení.
 • Vizualizace postavení skeletů v lakovně. (zde již máme studii na profi řešení a máme dnešní současné řešení).
 • Návrh vlastního jízdního řádu skeletů v lakovně
 • Nová konstrukce přípravků – přípravky seřizovatelné bez nutnosti totální rekonstrukce (poze o dovolených)
 • Statistické vyhodnocování kvality – Six sigma / 0 defekty
 • POKA YOKE řešení technologie a konstrukce vozů pro 0 defekty
 • DOE - pokročilé metody řešení problémů
 • FEM – počítačové analýzy deformace svařenců – preventivní simulace pro optimalizaci procesu sváření (i s ohledem na roboty)
 • Automatický sběr dat - ztrát, CD, sledování projektů
 • Iveco univerzita - vstupní školení, databáze interních trenérů, tréninkové centrum, atd.                                   
 • Měření práce, výkonů a insaturace na vybraných pracovištích
 • Porovnání pevnostních VHB oboustranných lepicích pásek
 • Návrh technologie oprav lepených skel autobusu
 • Řešení kvality rovinnosti plechů na karoserii autobusů (zkoumání chování během procesu výroby)
 • Porovnání Metylmetakrylátových lepidel
 • Změna tloušťky mosazných trubek (z 1,5 mm na 1mm) pro díly na autobuse

 

Ředitelství konstrukce a vývoje

 • Zpracování signálů pro urychlené vibrační testování autobusové plošiny pro vozíčkáře
  • SDOF syntéza experimentálně získaných dat vibračního zrychlení;
  • stanovení indukovaného poškození prostřednictvím FDS (Fatigue damage spectra), udávajícím únavové poškození a MRS (Maximum reponse spectra), udávajícím maximální mechanické napětí;
  • zpracování FDS a MRS analytickým způsobem z časové oblasti;
  • ekvivalentní zátěž stanovená analyticky z frekvenční oblasti, ve formě (Harmonického zatížení (Sine dwell);Harmonického zatížení s rozmítavou frekvencí (Sine sweep);Random zatížením PSD zjednodušeným profilem ;Porovnání analytického přístupu a programovým software nCODE Glyphworks;)
 • Nahrazení nezávislé nápravy IvecoBus RI75E (pro výšku podlahy N, H, HD, HDH) nápravou jiného výrobce
 • Zpracování dopadů do zástavby, funkčních vlastností, hmotnosti, sil přenášených do rámu, náročnosti a intervalů údržby
 • Nahrazení nezávislé nápravy IvecoBus RI75U (pro výšku podlahy LF a LE) nápravou jiného výrobce.
  • zpracování dopadů do zástavby, funkčních vlastností, hmotnosti, sil přenášených do rámu, náročnosti a intervalů údržby.
 • Vodíkový autobus – palivové články, výhody, principy, vodíková stanice, ekonomičnost provozu
  • baterie – porovnávání jejich principů, životnosti, hmotnosti, nákladů na pořízení, nabíjecí a vybíjecí charakteristiky
  • baterie - navržení vhodnosti pro různé typy provozu, redoxní baterie, výkonové požadavky na baterie v závislosti na profilu trati
 • Nabíjecí systémy - srovnání nabíjecích systémů, jejich vhodnost pro různé typy provozu, ekonomika výstavby a provozu, standardizace
 • Elektrický autobus - koncepce uspořádání trakčních komponent na voze, srovnání pohonů (synchronní motor, asynchronní motor, standardní náprava, portálová náprava), rozmístění/umístění baterií v podlaze autobusu (zavazadlových schránách CRW)
 • Řízení pohonů - porovnání vlastností, používané, principy, výhody, nevýhody, výhledy do budoucnosti
  • porovnání provozu městských/příměstských/meziměstských autobusů - energetická bilance jednotlivých provozů, vhodnost využití trakce (spalovací motor, elektromotor, hybrid), výhody/nevýhody
 • Jízdní odpory při provozu městských/příměstských/meziměstských autobusů - výpočty jízdních odporů při různých provozech, výpočet energetické náročnosti, zhodnocení a návrh snížení jízdního odporu
 • Komfort ve vozidle
  • nastavení a spuštění nezávislého topení přes telefon (řidič spustí nezávislé topení přes telefon)
  • pro autokary ovládání zámku dveří a schrán přes telefon (řidič může odemknout, zamknout vůz pomoci telefonu)
  • alarm na telefon, pokud dojde k odemčení vozu nebo nastartování
 • Topologická optimalizace řídících pák a návrh uložení řídících pák přední nápravy RI75U s využitím elastických pružných prvků
 • Topologická optimalizace spodního ramena přední nápravy RI75E
 • ADAMS/Car virtuální model testrigu pro simulaci statické stability vozidla dle ECE/R107 $7.4 a korelace se stávajícím modelem v Adams/View
 • Korelace modálních analýz soustav pružných těles s využitím NASTRAN a ADAMS/Flex
 • Predikce životnosti komponentů náprav a řízení za účelem dimenzování s využitím ADAMS/Durability a NCode duty cycling
 • Analýza odezvy vozidla na frekvenční a stochastické buzení, korelace a optimalizace jízdního komfortu s využitím ADAMS/Vibrations ADAMS/MATLAB Simulink cosimulation
 • Návrh konceptu autonomního řízení vozidla s využitím ADAMS/Car a MATLAB/Simuling cosimulation
 • Aplikace ECE R29.03 na autobus – navržení úprav pro vyhovění předpisu.
 • Čelní náraz autobusu, ochrana řidiče a cestujících – navržení úprav pro zvýšení bezpečnosti.
 • Boční náraz do autobusu, ochrana cestujících – navržení úprav pro zvýšení bezpečnosti
 • Kompozitní střecha autobusu – navržení spoje kompozitní střecha svařovaný bok – výpočet/optimalizace z hlediska ECE R66.02

Potřebujete, poradit? Kontaktujte nás!

V případě zájmu o nastartování spolupráce kontaktujte naše personalisty:

 

Monika Tesařová

Monika Tesařová

HR specialista
tel.: +420 739 584 750
e-mail: monika.tesarova@cnhind.com
Gabriela Švadlenová

Gabriela Švadlenová

HR Site Manager
tel.: +420 465 452 128, +420 739 586 219
e-mail: gabriela.svadlenova@cnhind.com