ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pro akcionáře

​Informace a dokumenty ke stažení pro akcionáře Iveco Czech Republic, a. s.

2024

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF

 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2024 [stáhnout]
 • Návrh na rozdělení zisku roku 2023 [stáhnout]
 • Výroční zpráva za rok 2023 [stáhnout]
 • Protinávrh akcionáře Petra Kořenka k bodu 8 pořadu jednání valné hromady [stáhnout]
 • Oznámení o podání protinávrhu akcionáře a stanovisko valné hromady [stáhnout]

2023

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Prohlášení skutečného vlastníka příjmů [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře - Výplata dividendy ze zisku za rok 2022 [ stáhnout ]
 • Žádost akcionáře o výplatu dividend schválených valnou hromadou [ stáhnout ]
 • Výroční zpráva za rok 2022 [ stáhnout ]
 • Výrok auditora k účetní závěrce 2022 [ stáhnout ]
 • Návrh na rozdělení zisku roku 2022 [ stáhnout ]
 • Pozvánka valné hromady 2023 [ stáhnout ]
 • Protinávrh akcionáře Petra Kořenka k bodu 8 pořadu jednání valné hromady [ stáhnout ]
 • Oznámení o podání protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva_Petr Kořenek [ stáhnout ]

2022

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Žádost akcionáře o výplatu dividend schválených valnou hromadou společnosti Iveco Czech Republic_2019 a 2021 [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře - VÝPLATA DIVIDENDY ZA ROK 2021 A PŘEDCHOZÍ OBDOBÍ V DODATEČNÉM TERMÍNU [ stáhnout ]
 • Prohlášení skutečného vlastníka příjmů [ stáhnout ]
 • Oznámení o výsledku rozhodování akcionářů per rollam 2022 [ stáhnout ]
 • Oznámení představenstva o záměru rozhodovat per rollam [ stáhnout ]
 • Oznámení o zahájení rozhodování per rollam [ stáhnout ]
 • Návrhy rozhodnutí [ stáhnout ]
 • Vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí [ stáhnout ]
 • Výroční zpráva za rok 2021 [ stáhnout ]
 • Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady_D. Nucera [ stáhnout ]
 • Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady_M. Dostál [ stáhnout ]

2021

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Oznámení o záměru rozhodovat per rollam [ stáhnout ]
 • Návrh rozhodnutí - změna stanov [ stáhnout ]
 • Notářský zápis [ stáhnout ]
 • Návrhy rozhodnutí - hospodářské výsledky [ stáhnout ]
 • Výroční zpráva [ stáhnout ]
 • Oznámení o výsledku rozhodování per rollam - stanovy [ stáhnout ]
 • Oznámení o výsledku rozhodování per rollam - hospodářské výsledky [ stáhnout ]

2020

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Pozvánka na valnou hromadu [ stáhnout ]
 • Návrh na rozdělení zisku [ stáhnout]
 • Informace pro akcionáře [ stáhnout ]
 • Prohlášení skutečného vlastníka příjmů [stáhnout]
 • Výroční zpráva [ stáhnout ]
  (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období 2019, zpráva o vztazích za účetní období 2019)
 • Odvolání řádné valné hromady [ stáhnout ]
 • Pozvánka na valnou hromadu 15.7.2020 [ stáhnout ]
 • Návrh na rozdělení zisku - VH 15.7.2020 [ stáhnout]
 • Informace pro akcionáře – výplata dividendy v dodatečném termínu [ stáhnout ]
 • Žádost akcionáře o výplatu dividend v dodatečném termínu [ stáhnout ]

2019

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Pozvánka na valnou hromadu [ stáhnout ]
 • Návrh na rozdělení zisku [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře [ stáhnout ]
 • Prohlášení skutečného vlastníka příjmů [ stáhnout ]
 • Výroční zpráva [ stáhnout ]
  (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, podnikatelský záměr společnosti, zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období 2018, zpráva o vztazích za účetní období 2018)
 • Protinávrh akcionáře Jana Hejkala k bodu 8 pořadu jednání valné hromady [ stáhnout ]
 • Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Jana Hejkala [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře – výplata dividendy v dodatečném termínu [ stáhnout ]
 • Žádost akcionáře o výplatu dividend v dodatečném termínu [ stáhnout ]
 • Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií společnosti Iveco Czech Republic, a. s. [ stáhnout ]
 • Stanovisko představenstva k veřejnému návrhu [ stáhnout ]
 • Postup při přijetí veřejného návrhu [ stáhnout ]

2018

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Pozvánka na valnou hromadu [ stáhnout ]
 • Návrh na změnu stanov [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře [ stáhnout ]
 • Prohlášení skutečného vlastníka příjmů [ stáhnout ]
 • Výroční zpráva [ stáhnout ]
  (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, podnikatelský záměr společnosti, zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období 2017, zpráva o vztazích za účetní období 2017)
 • Návrh na rozdělení zisku [ stáhnout ]
 • Zápis z valné hromady [ stáhnout ]
 • Stanovy [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře – výplata dividendy v dodatečném termínu [ stáhnout ]
 • Žádost akcionáře o výplatu dividend v dodatečném termínu [ stáhnout ]

2017

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Pozvánka na valnou hromadu [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře [ stáhnout ]
 • Prohlášení skutečného vlastníka příjmů [ stáhnout ]
 • Výroční zpráva [ stáhnout ]
  (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, podnikatelský záměr společnosti, zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období 2016, zpráva o vztazích za účetní období 2016)
 • Návrh na rozdělení zisku [ stáhnout ]
 • Zápis z valné hromady [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře – výplata dividendy v dodatečném termínu [ stáhnout ]
 • Žádost akcionáře o výplatu dividend v dodatečném termínu [ stáhnout ]

2016

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

 • Pozvánka na valnou hromadu [ stáhnout ]
 • Výroční zpráva [ stáhnout ]
  (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, podnikatelský záměr společnosti, zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období 2015, zpráva o vztazích za účetní období 2015)
 • Návrh na rozdělení zisku [ stáhnout ]
 • Informace pro akcionáře (bankovní účet, srážková daň) [ stáhnout ]
 • Prohlášení skutečného vlastníka [ stáhnout ]
 • Zápis z valné hromady [ stáhnout ]
 • Výplata dividendy [ stáhnout ]
 • Žádost akcionáře o výplatu dividend [ stáhnout ]

2015

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.

2014

Jednotlivé dokumenty ke stažení jako příloha v PDF.