ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CENA SERGIA MARCHIONNE 2021

IVECO CR UDĚLILO CENY SERGIA MARCHIONNE

Také v roce 2021 mohla společnost Iveco Czech Republic, a. s. díky finanční podpoře skupiny CNH Industrial, uspořádat soutěž o cenu Sergia Marchionne s cílem finančně odměnit studenty středních a vysokých škol za vynikající studijní výsledky. Finanční odměny jsou určené pro studenty našich zaměstnanců, kteří dokončili středoškolské, bakalářské nebo magisterské studium v roce 2019/2020, dosáhli skvělého školního prospěchu a také uspěli v mimoškolních aktivitách. Letos byla rozdělena částka 180 000 Kč a odborná komise se po vyhodnocení obdržených dokumentů rozhodla odměnit celkem 10 přihlášených studentů, kteří splnili předem stanovená kritéria.

Finanční odměnu obdrželi tito studenti:

  1. Středoškolské studium zakončené výučním listem – Tadeáš Jiskra, Jaromír Rouha
  2. Středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou – Adam Jetmar, Vojtěch Krejsa, Nikola Krejsová
  3. Vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem – Romana Sochorová, DiS.
  4. Bakalářské studium – Bc. Lucie Kostlánová DiS.
  5. Magisterské studium – Ing. Jan Houžvička, Ing. Klára Němcová, Mgr. Antonín Vlach

Díky zlepšení situace pandemie COVID-19 jsme se 15. 6. 2021 mohli osobně setkat s výherci soutěže a u každého studenta i s jedním rodinným příslušníkem, který přišel jako doprovod. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poblahopřát všem oceněným a přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů v budoucích letech.

 

Ředitelství lidských zdrojů