ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podpora dětí s handicapem

Společnost Iveco Czech Republic podpořila péči o děti s handicapem

Vysoké Mýto, 11. ledna 2020

 

Společnost Iveco Czech Republic, a. s., dlouhodobě podporuje Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., které pomáhá desítkám rodin z Pardubického kraje nacházející se ve složité situaci po narození dítěte s handicapem. V roce 2020 přispěla na provoz Střediska částkou 50 000 korun.

 

„Děkujeme společnosti Iveco Czech Republic za dlouholetou významnou podporu, jíž si nesmírně vážíme,“ uvedla ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Mgr. Blanka Brandová.

 

Středisko realizuje už více než 18 let službu sociální prevence raná péče na území celého Pardubického kraje. Cílem je podpora vývoje dětí od narození do 7 let s ohroženým vývojem, například v důsledku předčasného narození, s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s nerovnoměrným vývojem i poruchami autistického spektra, a podpora jejich rodin. 

 

Klienti Střediska nejčastěji využívají odborné konzultace v rodinách, pomoc při podpoře psychomotorického vývoje dětí s handicapem, půjčování stimulačních a didaktických hraček a pomůcek, základní sociální poradenství, psychologické konzultace, pomoc při výběru předškolního zařízení či školy, zprostředkování kontaktu s rodinami dětí s handicapem, pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

 

V roce 2019 Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. podpořilo 163 rodin z Pardubického kraje, které se nacházejí v nelehké a neočekávané situaci, která s sebou nese i neplánovanou psychickou, fyzickou i finanční zátěž pro celou rodinu.