ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pomáháme po celý rok

Iveco Czech Republic věnovala 1,5 milionu na charitu, sport a vzdělávání

Naše společnost a její značky se v průběhu celého roku opět intenzivně věnovaly dobročinným aktivitám. Svými dary v celkové výši bezmála 1,5 milionu korun společnost pomohla více než šedesáti neziskovým organizacím v Pardubickém kraji. Mezi nejčastější adresáty podpory patřili vlastní zaměstnanci v těžkých situacích, nemocnice a centra pro handicapované, mateřské i střední školy, kulturní akce, organizace a sportovní kluby vychovávající děti a mládež.

 

Významná finanční podpora směřovala například k Dětskému a novorozeneckému oddělení Orlickoústecké nemocnice, mobilnímu hospici Bílá Holubice Dolní Újezd a Středisku rané péče v Pardubicích, které se dlouhodobě věnuje dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Českému červenému kříži v Ústí nad Orlicí pomohla společnost jednorázovým příspěvkem ke koupi nového vozu, který nahradil auto dosluhující. V rámci spolupráce se středními školami jsme podpořili například Střední školu technickou Vysoké Mýto vzdělávající budoucí strojírenské odborníky. Finanční částka věnovaná v rámci Burzy filantropie 2021 podpoří 11 neziskových organizací v kraji.

 

Pomoc a podpora zaměstnancům a neziskovým organizacím ve Vysokém Mýtě a okolí je pro Iveco Czech Republic už tradicí. „Úspěchy naší firmy jsou úspěchem celého města a obyvatel kraje. Cítíme proto silný závazek pomáhat v našem regionu. V dnešní době poznamenané pandemií je taková pomoc dvojnásob důležitá,“ říká David Kříž, generální ředitel Iveco Czech Republic.

 

Podpora vzdělávání a sociální odpovědnost

Mezi klíčové priority společenské odpovědnosti Iveco Czech Republic a. s. patří pomoc regionálním zdravotnickým institucím, sociálním zařízením, podpora rozvoje dětí a mládeže v regionu, podpora technického vzdělávání a mnoho dalších.

Záměrem spolupráce se středními školami je podporovat technické vzdělávání na blízkých školách, aby studenti při nástupu do praxe ovládali základní dovednosti zvoleného oboru.


(zleva doprava: Sponzorský dar na podporu vzdělávání pro SŠ Rychnov; Spolupráce se společnostmi, které se věnují dětem se zdravotním postižením; Nákup pomůcek pro distanční výuku a doučování dětí)