ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přerušení výroby ve Vysokém Mýtě

Po odpolední směně v pátek 27.3.2020 firma zahájí přechodné utlumení výroby

Z důvodu nestability v dodávaných dílech způsobeného šířením COVID-19 a s přihlédnutím k vývoji situace v České republice, rozhodl zaměstnavatel Iveco Czech Republic, a. s. o přerušení výroby ve Vysokém Mýtě.

Po odpolední směně v pátek 27.3.2020 firma zahájí přechodné utlumení výroby z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele pro prostoj. Do konce měsíce března s významně omezeným počtem zaměstnanců proběhne dokončení nezbytných technologických a logistických procesů a zakonzervování výroby před následným restartem, který firma předpokládá po Velikonocích. Cílem opatření je minimalizovat dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost firmy.

Po dobu překážky náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Přednost před překážkou v práci má individuální čerpání dovolené s náhradou mzdy ve výši 100 % v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Sami zaměstnanci se o možnost čerpání dovolené zajíma, protože mají jeden či více dnů nevyčerpané dovolené z roku 2019. Firma čerpání dovolené podporuje. Pro zaměstnance je výhodnější volit čerpání dovolené, protože budou pobírat 100% mzdy, tedy jsou finančně plně zabezpečeni.

Firma pevně věří, že pokud budou všichni zaměstnanci striktně dodržovat vládou stanovená a firmou doporučená pravidla, pak společně zvládneme i tuto zcela novou nelehkou situaci.