ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Restart výroby v Iveco CR

Restartujeme v pondělí 4. května!

Vážení zaměstnanci, spolupracovníci,

již více než měsíc, z důvodu pandemie nového koronaviru a následného pozastavení dodávek dílů od našich zahraničních dodavatelů, nemohl zaměstnavatel Iveco Czech Republic, a. s. přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu překážky v práci na jeho straně v souladu s ustanovením § 207 zákoníku práce pro prostoj.

Situace u našich dodavatelů se nyní již stabilizovala a zaměstnavatel tak může konečně přinést NOVINKAMI informaci o ukončení překážky v práci!

Překážka v práci bude ukončena již dnem 3.5.2020 a výkon práce bude zahájen v pondělí 4.5.2020 následovně, přičemž zaměstnanci:

 • zařazení do jednosměnného pracovního režimu zahájí výkon práce 4.5.2020
 • zařazení do dvousměnného pracovního režimu zahájí výkon práce 4.5.2020 dle platného rozvrhu směn;
 • zařazení do dvousměnného pracovního režimu v UO5 zahájí výkon práce 6.5.2020 dle platného rozvrhu směn;
 • zařazení do třísměnného pracovního režimu, kterým připadne na týden 2020 noční směna, zahájí výkon práce 3.5.2020 ve 22:00 hodin;
 • zařazení do nepřetržitého pracovního režimu v UO1 zahájí výkon práce 3.5.2020 v 6:00 hodin dle platného rozvrhu směn;
 • zařazení do nepřetržitého pracovního režimu práce v UO2 zahájí výkon práce 3.5.2020 v 18:00 hodin dle platného rozvrhu směn.

Zaměstnavatel oznamuje den restartu NOVINKAMI a také prostřednictvím informací vyvěšených na vrátnicích a recepci Iveco Czech Republic, na firemním intranetu, na firemní facebookové stránce, na webových stránkách Iveco Czech Republic www.ivecocr.cz, SMS zprávou a prostřednictvím vedoucích zaměstnanců.

Oznámení o ukončení překážky v práci na straně zaměstnavatele a restartu firmy dne 4.5.2020 se vztahuje na všechny zaměstnance Iveco Czech Republic, a. s. a zaměstnance dočasně přidělené k výkonu práce do Iveco Czech Republic, a. s.  

S cílem zmírnit ekonomické dopady překážky v práci na zaměstnavatele a zaměstnance, rozhodl zaměstnavatel o využití státního svátku v pátek dne 8.5.2020 jako dne pracovního a v tento den realizovat všechny pracovní směny podle rozvrhu směn v souladu se zákoníkem práce. Tento záměr projednal zaměstnavatel s odborovou organizací dne 15.4.2020.

O ukončení překážky byla informována odborová organizace prostřednictvím svého předsedy dne 28.4.2020.

Velice nás těší, že doposud neevidujeme žádný případ nákazy koronavirem. Nicméně vyzýváme Vás všechny k maximální obezřetnosti i nadále. Pro Váš bezpečný návrat na pracoviště realizoval zaměstnavatel řadu opatření, z nichž vyjímáme:

 • byla provedena celková sanitace všech společných prostor, výrobních provozů, skladů, šaten, odpočíváren, jídelen a dalších společných prostor a byl zaveden upravený harmonogram pro pravidelnou sanitaci všech prostor, a to jak za běžného dne, tak i rozsáhlé sanitace o víkendech,
 • na vstupech do areálů bude probíhat kontrolní měření tělesné teploty,
 • všechny osoby vstupující do areálu společnosti stále musí nosit roušku přes ústa a nos,
 • pro všechny zaměstnance jsme připravili balíček obsahující roušku s výměnnými filtry, brýle, dezinfekční gel a rukavice. Tento balíček bude předáván zaměstnancům první den v práci,
 • vedoucí zaměstnanci budou 4.2020 (Plant) nebo nejpozději 4.5.2020 (Site) seznámeni s přijatými opatřeními a následně provedou proškolení všech zaměstnanců přímo na pracovištích,
 • do jídelen provozovaných Compass Group instalujeme plastové ochrany na stoly, abychom zajistili maximální bezpečnost i během stravování,
 • po areálu jsme rozmístili další stojany s dezinfekčními gely a zajistili jsme zásobu dezinfekčního gelu a antibakteriálního mýdla,
 • na pracoviště budou rozděleny i prostředky pro provádění individuální dezinfekce pracoviště, nářadí a nástrojů a sami zaměstnanci si budou moci provést vlastní sanitaci pracoviště.

Doporučení pro zaměstnance:

 • nevstupujte do areálu společnosti, pokud máte jakékoli příznaky – kašel, zvýšená teplota, dýchavičnost, ztráta chuti nebo čichu, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře,
 • pravidelně si myjte ruce a používejte dezinfekční gel,
 • využijte možnosti přicházet na pracoviště z domova v pracovním oděvu a minimalizovat, tak čas strávený na šatně,
 • snažte se udržovat minimální bezpečnou vzdálenost 1 m, nevytvářejte shluky osob a respektujte osobní prostor druhých,
 • používejte roušku a co nejvíce omezte dobu, po kterou je rouška sejmuta z obličeje, např. při jídle a pití,
 • omezte čas strávený v kuřárně a v jiných společných prostorách na minimum.

Těšíme se na Vás!

Vedení společnosti