ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Autonomní vůz IVECO BUS

Autonomní vůz IVECO BUS na správné cestě!

V roce 2017 byl spuštěn projekt STAR zaměřený na budování systému rychlé autonomní dopravy, konkrétně na vývoj prvních standardních plně automaticky řízených autobusů. Tyto autobusy bez řidiče jsou schopny fungovat v podmínkách podobných reálnému provozu a jejich první prototyp by měl být vyroben již počátkem roku 2021.

 

Lyon, 24. června 2019

 

Cílem těchto 12 metrů dlouhých autobusů, které jsou schopny přepravit za optimálních podmínek z hlediska bezpečnosti a pohodlí přibližně sto cestujících, je dosáhnout bez obsluhy řidiče rychlosti až 40 km/h.


Pro dosažení tohoto cíle IVECO BUS, ve spolupráci se skupinou dalších podniků a laboratoří, vybavuje svůj prototyp potřebnými elektronickými komponenty a senzory. Na projektu se podílí i partnerská firma EasyMile, světový lídr v oblasti řešení inteligentní mobility, která poskytuje nejenom své technologie, ale předává i cenné zkušenosti s integrací platformy, nasazováním vozidel do provozu a autonomním řízením vozového parku.

 

V listopadu 2017 byl projekt, na kterém se podílejí společnosti Ifsttar, Inria, Isae-Supaero, Michelin, Sektor a Transpolis, schválen francouzským mezirezortním nadačním fondem Unique Interministerial Fund (FUI) s podporou klastrových organizací CARA a Aerospace Valley. IVECO BUS na něj získal dotaci z francouzského regionu Auvergne-Rhône-Alpes.

 

Vývoj prototypu automaticky řízeného autobusu probíhá díky spolupráci všech zmiňovaných partnerů, a to konkrétně v těchto oblastech:  

 

  • EasyMile: řešení automaticky řízených vozidel
  • přístup pro osoby s omezenou mobilitou a dostupnost pro všechny uživatele
  • Inria: zachycení překážek a jejich vyhýbání na vozovce při vysokých rychlostech
  • Isae-Supaero: problematika lokalizace
  • IVECO BUS, řešení „drive-by-wire“ aplikované na autobus
  • Michelin: vývoj chytrých pneumatik

-     Sector: otázky bezpečnosti a vyhodnocení/předcházení rizik

  • Transpolis: testy validace

 

Tento výzkumně - vývojový projekt nám umožní porozumět omezením, která s sebou přináší automaticky řízená vozidla, a zároveň také otestovat autonomní autobus úrovně 4 v reálných podmínkách, tj. v poslední fázi před docílením plné autonomie. Autonomní autobus bude jezdit zpočátku pouze ve vymezených zónách nebo na přesně určených silnicích, a až poté se bude integrovat do běžného provozu.

 

Projekt STAR je zásadním evropským mezníkem v oblasti autonomní dopravy a jeho řešitelé si plně uvědomují, že je třeba přijímat další výzvy i v ostatních oblastech, jako například v přípravě regulačních a legislativních opatřeních.

 

Výzkumný projekt STAR je akreditován klastrovou skupinou CARA, jejímž cílem je prosazovat změny v oblasti městské dopravy, zejména v budoucích řešení přepravy osob a zboží.

 

IVECO BUS již řadu let vyvíjí pomocná zařízení do autobusů. Kromě optického navádění, které již více než 15 let zajišťuje perfektní dojezd a zastavení autobusů na zastávkách, nabízejí dnešní autobusy značky IVECO BUS bezpočet technických inovací, které zvyšují bezpečnost jízdy a jsou prvními kroky k realizaci plně autonomní jízdy.

 

IVECO BUS také testoval tzv. „inteligentní garáž“, jejímž principem je, že autobusy vybavené náležitými senzory zaparkují v depu samy, tedy bez lidského zásahu. Toto řešení skýtá výhody rychlejšího manévrování, a tím i úspory času a prostoru, neboť tím, že se vozidlo samo pohybuje, optimalizuje pracovní prostor, který je k dispozici při vjezdu do depa i výjezdu z něj. V plně autonomním režimu lze provádět také tankování paliva a mytí vozu.

 

 Abychom splnili veškeré nároky a výzvy, které nás na cestě k realizaci plně autonomního autobusu ještě čekají, a to zejména z hlediska dosažení stoprocentní bezpečnosti, bude nezbytné odvést spoustu další práce a provést nesčetné množství zkoušek.