ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Burza filantropie

Společnost Iveco Czech Republic je dlouhodobě aktivní v rámci Burzy filantropie

Koalice nevládek Pardubicka, z.s. pořádala dne 6. 10. 2021 v Ústí nad Orlicí již desátou Burzu filantropie, na které donátoři z veřejné správy a firem věnovali 15ti neziskovým organizacím finanční dary v celkové částce 573 000 Kč.


Naše společnost i letos v rámci této burzy finančně podpoří v celkové výši 110 000 Kč tyto neziskové organizace se zajímavými a prospěšnými projekty:


Oblastní charita Ústí nad Orlicí – na odborné kurzy pro předcházení syndromu vyhoření pro pracovníky hospicové péče
Centrum J. J. Pestalozziho – na nákup terapeutických pomůcek pro děti v rozvodové nebo porozvodové situaci
Péče o duševní zdraví, z. s. – na zapojení zdravotní sestry do týmu se sociálními pracovníky
Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. – na zakoupení vypalovací keramické pece a hrnčířského kruhu pro terapeutické aktivity
ROSA rodinné centrum, z. s. – na nákup společenských a deskových her pro hraní dětí s rodiči offline
Škola pro mě, z. s. – na organizaci vzdělávacích akcí na téma Popularizace inovací ve výchově a vzdělávání
Rodinné Integrační Centrum z. s. – na zakoupení pomůcek na odborné psychoterapeutické konzultace pro lidi s poruchami autistického spektra
Rytmus Východní Čechy – na pořízení interaktivní tabule na kurzy pro lidi se zdravotním znevýhodněním
Cesta pro rodinu, z. ú. – na uspořádání táboru pro děti ze sociálně slabých rodin
Oblastní spolek Českého červeného kříže – na rozšíření venkovního prostoru
zastřešenou terasou pro setkávání seniorů
Rodinné centrum Dětský svět z.s. – na uspořádání mezigeneračních tematických dílen pro propojení tří generací v rodině


Filantropie znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu.

V Burze filantropie mají donátoři z řad podnikatelů, firem a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit vybrané projekty a přispět na jejich realizaci finančním či věcným darem nebo službou.