ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EWAY pro Maribor

Městský elektrobus E-WAY bude jezdit ve slovinském Mariboru

IVECO BUS dodal dopravnímu podniku města Maribor, společnosti Marprom, dva 12metrové rychlonabíjecí vozy E-WAY pro provoz ve městě Maribor. Bezemisní a tiché vozy E-WAY přispějí k rozvoji čistého města a zároveň zlepší život řidičů, cestujících a občanů. Budou jezdit mezi novými elektrickými dobíjecími stanicemi ve městě Maribor na nejvytíženější autobusové lince č. 6.

  

Maribor, 15. června 2022

 

Dopravní podnik města Maribor, společnost Marprom si pro elektrifikaci svého autobusového parku ve městě Maribor vybrala vozy E-Way v rychlona­bíjecí verzi.

 

Oficiálního předání e-busů, které proběhlo dnes v Mariboru se mimo jiných zúčastnily tyto významné osoby: Saša Arsenovič, starosta Mariboru; Dr. Samo Peter Medved, místostarosta; Mgr. Andrej Rihter, generální ředitel státní hol­dingové společnosti Maribor; Ranko Šmigoc, generální ředitel státní společnosti Marprom; Red. prof. Dr. Vesna Žegarac Leskovar, děkanát FGPA, děkan fakulty stavebního inženýrství, dopravního inženýrství a architektury na Univerzitě v Mari­boru; Jan Kimla, obchodní ředitel společnosti IVECO BUS; Drago Izlakar, generální ředitel Dualis a Marcel van-der Hoek, ředitel divize M&S a obchodní vedoucí EL v Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku, Branko Plešnik, generální ředitel ABB Slovenija.

 

Zprava: Red. prof. Dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanica FGPA, dean, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture at the University of Maribor; Mr Saša Arsenovič, mayor of Maribor; Jan Kimla, Business director CEE IVECO BUS; Drago Izlakar, CEO Dualis

Tyto rychlonabíjecí autobusy E-Way dokonale podpoří město Maribor v jeho plánu přechodu na elektrický pohon; mají velký pří­nos pro životní prostředí, protože mohou jezdit na dlouhé vzdálenosti zcela bez emisí a jsou extrémně tiché, takže nabízejí nejlep­ší komfort pro řidiče, cestující i obyvatele.

 

Město Maribor se rozhodlo vyvinout řešení pro energeticky účinnou veřejnou dopravu, včetně elektrifikace svého autobuso­vého parku. Projekt EfficienCE umožnil městu začít s realizací dvou rychlonabíjecích stanic se stahovacími pantografy, jed­né na hlavním autobusovém nádraží a druhé na konečné autobusové linky č. 6, která je nejvytíženější autobusovou linkou, pro rychlonabíjecí operace e-busů.

 

S vozidly E-WAY nabízí IVECO BUS nejucelenější řadu elektrobusů na trhu a díky širokému výběru délek (9,5 a 10,7 a 12 a 18 metrů) a režimů nabíjení (pomalé noční nabíjení nebo rychlé nabíjení pomocí pantografu) nabízí řešení, které vyhovuje specifickým potřebám každého zákazníka).

 

Vozidlo E-WAY vyhovující normě OppCharge, které si vybrala společnost Marprom, je vybaveno 140kW trakčním elektromotorem a pěti sadami lithium-titan-oxidových baterií o kapacitě 73 kWh. V průběhu dne v rámci několika minut budou autobusy prostřed­nictvím stahovacích pantografů na nabíjecích místech na trase autobusu rychle dobíjeny.

 

Model E-WAY představuje ideální řešení pro městské linky s intenzivním jízdním řádem a vysokým denním nájezdem kilometrů s klimatizací. Tyto třídveřové E-busy mohou přivítat 31 sedících cestujících a mají několik inovativních prvků pro zvýšení komfortu na palubě vozidla: manuální rampu pro usnadnění přístupu zdravotně postiženým osobám, USB porty, 2 výklopná sedadla v prostoru pro invalidní vozí­ky, elektrickou klimatizaci a také dveře řidiče s ochranným sklem proti nákaze Covid.

 

„Společnost Marprom, která je součástí holdingu Maribor, běžně přepraví v městské autobusové dopravě ko­lem 4 milionů cestujících ročně. Společnost Marprom si je vědoma, že budoucnost městské dopravy je v elektrických vozi­dlech, a proto společně s městem Maribor již zahájila elektrifikaci vozového parku. Elektrická vozidla jsou v městských ob­lastech obzvláště vítaná, protože nezpůsobují hluk a emise prachových částic a výfukových plynů. Nové elektrobusy proto budou pro společnost i město významnou akvizicí.“, uvedl Ranko Šmigoc, obchodní ředitel společnosti Marprom.

 

„S cílem zlepšit životní prostředí a kvalitu ovzduší ve městě, přistoupilo město Maribor k elektrifikaci veřejné dopravy. Elek­trobusy nabízejí ekologické výhody, jako je absence lokálních emisí a skleníkových plynů, zároveň mají tichý provoz, který eliminuje hlukovou zátěž. Jsou plně optimalizovány z hlediska hospodaření s energií. Díky těmto vlastnostem jsou mnohem šetrnější k obyvatelům, kteří žijí u silnic vytížených veřejnou dopravou. Navíc město plánuje do konce roku 2024 zakou­pit dalších 9 elektrobusů různých velikostí. Z dlouhodobého hlediska a v souladu s požadavky EU plánuje město do roku 2030 50% podíl ekologických vozidel ve svém vozovém parku veřejné dopravy.“, uvedl Saša Arsenovič, starosta Mariboru.

 

„Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit město Maribor při realizaci jeho projektu plné elektromobility naším rychlonabíjecím modelem E-WAY, který spojuje nejvyšší výkonnostní parametry s nejvyššími ekologickými požadavky,“ uvedl Stéphane Espinasse, vedoucí prodeje a produktů společnosti IVECO BUS.