ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Modernizace výrobního závodu

Iveco CR slavnostně otevřela modernizované svařovací linky.

Vysoké Mýto, 8. března 2018

Společnost Iveco Czech Republic, a. s. ve svém výrobním závodě ve Vysokém Mýtě dne 8. března 2018 slavnostně otevřela modernizované svařovací linky. Završila tím tříleté období realizace projektu takzvaného “footprintu”, tedy rozsáhlé modernizace výrobního závodu. Realizací projektu bylo dosaženo hned několika klíčových cílů:


• Zvýšit výrobní kapacitu (zejména v nejužším místě výroby – v lakovně) pro zajištění stabilní výroby autobusů ve zvýšených výrobních kadencích
• Zavést do výroby nové výrobkové řády autobusů – zejména vytvoření nových svařovacích linek pro LE 3ax, Evadys, LE CNG) 
• Zlepšit pracovní podmínky pro zaměstnance
• Zajistit vyšší flexibilitu ve výrobě

 


Firma tak završila další významnou etapu modernizace několika pracovišť klíčových pro další rozvoj výroby autobusů značky IVECO BUS. Nejvýznamnější částí projeku byla přestavba hlavní svařovny, kde vznikla nová linka pro model Evadys a pro všechny délkové varianty vozidel Crossway Low Entry, včetně plynové verze Crossway Natural Power a třínápravového modelu Crossway LE s délkou 14,5 m. Modernizace svařovny začala v lednu 2017 a hlavní práce skončily o sedm měsíců později. Od srpna 2017 zde postupně nabíhala výroba nových modelů. Do února 2018 probíhaly dokončovací práce. Přestavba se odehrávala za plného provozu, přičemž loňský rok byl z hlediska množství vyrobených vozidel rekordní. Loňských 4 104 autobusů znamenalo nejvyšší výrobu v celé historii závodu ve Vysokém Mýtě. „Svařovna autobusů je kvůli nízké opakovatelnosti výroby stále založena na ručním svařování, přesto se nám daří postupně nasazovat svářecí roboty. Nyní máme v provozu devět robotizovaných pracovišť a v roce 2018 přidáme další dvě, “říká Jiří Vaněk, generální ředitel společnosti Iveco Czech Republic, a. s.


Několik nových robotů bylo instalováno také v lakovně, která je další nedávno modernizovanou částí výroby. Zde došlo například k instalaci nové pece kataforézy, nebo úpravě linky pro dostřik podvozku. Další novinkou je přemístění a modernizace odmašťovací a fosfátovací linky. Investice se však netýkaly jen vnitřních prostor závodu, v rámci úprav okolí vzniklo hned několik nových logistických ploch. Součástí projektu bylo i vybudování nového parkoviště pro zaměstnance s kapacitou téměř 600 míst.
Na projektu “footprintu” se podílelo několik desítek hlavních dodavatelů a dalších několik desítek subdodavatelských firem. Studie a dokumentace projektu vznikly v roce 2015, stejně tak jako realizace přípravných a demoličních prací starých objektů.


V průběhu přípravy projektu jsme čelili mnoha výzvám, jako například povolovacímu procesu demolice starých nevyužívaných objektů, řešení hygienických a hlukových limitů v těsné blízkosti komunikace I/35 s vysokým provozem, novým přísnějším protipožárním předpisům, i vymyšlení realizace přestavby provozů a svařovny za plného výrobního procesu, tedy koordinací aktivit mezi vlastními stavebními pracemi a samotnou výrobou autobusů. V roce 2016 była realizována výstavba parkoviště, stěhování sváření podskupin do dolního areálu A1 hala M11 a budování nových logistických ploch v areálech A1 a A2. V roce 2017 byl přemístěn přířez tyčového materiálu do upraveného objektu „Dačice“ a provedena přestavba hlavní svařovny s implementací nových svařovacích linek v hlavní svařovně v areálu A2. Vše za plného provozu a bez jakékoliv výluky ve výrobě. Iveco CR tak dokončilo další etapu modernizace závodu současně s implementací projektů nových výrobků, vše v nákladech za desítky milionů eur.
Iveco Czech Republic nepřetržitě investuje jak do nových technologií, tak do průmyslových zařízení a rozvoje výrobního závodu ve Vysokém Mýtě, který je největším výrobcem autobusů v Evropě, ale i do vývoje nových výrobků pro uspokojení potřeb širokého portfolia zákazníků z mnoha zemí Evropy i jiných kontinentů.