ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Národní cena kvality

Iveco Czech Republic získalo Národní cenu kvality a bylo vyhodnoceno jako Excelentní organizace.

Vysoké Mýto, 16. listopadu 2017

V letošním roce se na základě rozhodnutí vedení Iveco CR zapojilo opět do programu Národní Cena Kvality organizovaném Sdružením pro oceňování kvality pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a prezidenta republiky. Model Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu Excellence EFQM (European Foundation of Quality Management), který je používán v mnoha zemích Evropy.

Iveco CR bylo hodnoceno v kategorii Excellence podnikatelského sektoru. Podle určených pravidel jsme  za Iveco CR zpracovali během května až července  tzv. podkladovou zprávu. V této zprávě bylo popsáno jaké přístupy a procesy používáme v oblastech strategie a vedení, zaměstnanců, obchodních partnerů, procesů, výrobků a služeb. Také jsme museli popsat a dokladovat jakých výsledků v těchto oblastech dlouhodobě dosahujeme. Následně v září do Iveco CR přijel tým hodnotitelů, aby ověřil že informace v podkladové sebehodnotící zprávě jsou pravdivé a prokazatelné. Hodnocení probíhalo tři dny ve všech klíčových útvarech Iveco CR.

Vyhodnocení jsme se dozvěděli až při slavnostním večeru předávání Národních cen kvality, které se konalo 28. listopadu ve slavnostních prostorách na Pražském hradě.

Iveco CR získalo od hodnotitelů a od Evropské nadace pro oceňování kvality 4 hvězdičky z pěti možných a bylo vyhodnoceno jako Excelentní organizace.

Oba diplomy jsme převzali od ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR pana Jaroslava Hanáka (na foto1.zleva) a místopředsedkyně Rady kvality ČR paní Růženy Petříkové(na foto 1.zprava). Diplomy jsou platné nejen pro ČR, ale i  mezinárodně na období 2 let . 

Je to důkaz pozitivního vnímání naší firmy a značky jako celku. Toto ocenění patří všem zaměstnancům Iveco CR, jejich snaze a úsilí při produkci autobusů na špičkové evropské úrovni, a to od konstrukce přes výrobu, prodej až po poprodejní servis.

Získání ceny je také závazek a motivace do budoucna, protože udržet se na výsluní můžeme jen dalším zlepšováním našich procesů a výrobků.