ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

150 let SDH Vysoké Mýto

Vzkaz od Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto

Je tomu již 150 let, kdy se o ochranu života a majetků našich spoluobčanů starají členové sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto.

Právě v roce 1871 byl ustanoven sbor pod názvem „Sokolsko-hasičská jednota“, i když první zmínka o založení sboru je z 15. dubna 1866, kdy obecní zastupitelstvo Vysokého Mýta schválilo návrh Karla Augustina Adolfa Richtera: „Návrh p. K. Rychtera o zřízení dobrovolného hasícího sboru a návrh p. Charváta, aby komise z 5 údů stanovy hasícího řádu prozkoumala, sestavila a návrh podala, schválen byl jednohlasně“. Ale pravděpodobně vzhledem k válečným událostem (Prusko-rakouská válka v roce 1866) ke vzniku sboru nedošlo.

Připomínka tohoto výročí se uskutečnila 4. září 2021 na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci Městských slavností a Sodomkova Vysokého Mýta.
Pamětní deska připomínající založení sboru byla odhalena v Jungmannových sadech. Dále proběhl křest Almanachu za účasti starosty města Františka Jiraského, generálního ředitele Iveco Czech Republic, a. s. Davida Kříže, starosty okresního sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí a starosty vysokomýtského okrsku SH ČMS Vladimíra Flídra.

Almanach popisuje vznik a život hasičského sboru Vysoké Mýto, jsou zde uvedena data z historie požární ochrany v českých zemích, vývoj hasičské
techniky atd. Text je doplněn více něž 400 černobílými i barevnými obrázky a dokumenty. To, že se podařilo vydat Almanach je i zásluhou sponzorských příspěvků, kdy firma Iveco Czech Republic, a. s. přispěla významnou částkou.

V rámci oslav proběhla minivýstava hasičské techniky od nejstarších ručních čtyřkolových stříkaček po nejmodernější techniku. K vidění byl např. dopravní automobil na podvozku Praga RN, cisternová automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra 138 nebo dopravní automobil Praga AN z roku 1928 s dvoukolovou motorovou stříkačkou a další současná i historická technika. Za zmínku stojí dopravní automobil Škoda 125 dobrovolných hasičů Jenišovice. Tento automobil spolu s dvoukolovou motorovou stříkačkou byl zakoupen v roce 1928 vysokomýtským sborem za tehdejších 105 tisíc Kč.

Sbor má v současné době 46 členů, kroužek mladých hasičů navštěvuje 20 dětí a zásahová jednotka má 21 členů.

Poděkování patří všem, kdo naši činnost podporují. S heslem našich předků „Ohni zmar a Vlasti zdar“ za sbor dobrovolných hasičů,


Petr Motl, SDH Vysoké Mýto