ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bezpečné cestování

IVECO BUS dbá na bezpečnost interiérů autobusů a autokarů pro cestování s maximální důvěrou

Vzhledem k současné zdravotní situaci zavádí IVECO BUS několik řešení zaměřených na ochranu zdraví a zajištění hygienické bezpečnosti řidičů a cestujících.


Lyon, 14. října 2020


Současná zdravotní krize má výrazný dopad na sektor veřejné dopravy, a tudíž byly kompetentní orgány nuceny přijmout a realizovat řadu bezpečnostních opatření a uvést do praxe jisté doporučené a osvědčené postupy.

IVECO BUS, jako součást skupiny CNH Industrial, zavedl po obnovení výrobní činnosti do praxe opatření vyplývající z Globálního bezpečnostního protokolu COVID-19, aby tak zajistil ochranu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. S ohledem na tyto priority a zajištění bezpečnosti všech osob na palubě svých vozů, se výrobce rovněž rozhodl realizovat některá řešení ohledně vybavení interiéru.


Ochranné sklo řidiče

Několik stávajících řešení bylo od začátku roku již rozšířeno nebo vylepšeno, jako například zakrytí prostoru řidiče ve formě instalace ochranného skla, jenž chrání nejen řidiče ale i cestující. Toto opatření, které bylo již realizováno u některých městských autobusů (Urbanway, Crealis a Crossway Low Entry), je nyní k dispozici jako prostředek dovybavení a bude zahrnuto do všech budoucích objednávek pro všechny kategorie autobusů a autokarů, včetně Crossway LD a Evadys. Jedná se o řešení „OEM“ s využitím skla ECE R43.


Ruční dávkovač gelového roztoku

U dveří byly instalovány automatické bezkontaktní dávkovače hydro-alkoholového gelu, aby si cestující mohli při nastupování a vystupování z vozidla vydezinfikovat ruce. Provozovatelé si mohou být jisti, že dávkovače lze použít více než tisíckrát, poté je nutná jejich výměna nebo dobití baterií.


Kvalita vzduchu

Podle současných poznatků není pravděpodobné, že by se infekce šířila vzduchem. Rada pro veřejné zdraví i přesto doporučuje, kromě bariérových opatření, preventivně zajistit také řádnou výměnu vzduchu za účelem omezení možnosti akumulace viru v uzavřených prostorách. V reakci na toto doporučení IVECO BUS upravila své klimatizační systémy tak, aby zajistily větší podíl venkovního vzduchu, který proniká do vozidla. Tato možnost je již k dispozici ve vozidlech Crossway LE, LD a Evadys.


Ošetření povrchů a tkanin

Stávající vozidla jsou již vybavena antibakteriálními prostředky pro zajištění ochrany látek, velurových textilií, kůží a závěsů. IVECO BUS ve spolupráci s několika dodavateli testuje účinnost potahů, které se vyznačují se baktericidními, fungicidními, aquafobními a virucidními vlastnostmi.

Za účelem vyčištění vzduchu ve vozidlech testujeme kromě zařízení pro výměnu vzduchu také systémy na bázi ozónu, UV a elektrolýzy instalované v blízkosti vnitřních sacích zón. Tyto systémy pracují nepřetržitě a dezinfikují recyklovaný vzduch, čímž eliminují veškerou přítomnost viru.

Pracujeme na vývoji dalšího zařízení určeného k automatické každodenní dekontaminaci interiéru. Princip tohoto zařízení spočívá v rozprašování částeček virucidního produktu po dobu několika minut s cílem zajistit pokrytí všech povrchů vozidla a ošetření větracích kanálků a klimatizačních jednotek, a to bez zásahu lidského faktoru.

V neposlední řadě výrobce projevuje velký zájem o možnosti využití nanotechnologií. Ty nabízí řešení v podobě vrstvy, která se z povrchu dlouhodobě odpařuje v podobě drobných kapének. Ty se následně usazují a dezinfikují tak jednotlivé povrchy vozidla včetně sedadel, rukojetí a přídržných tyčí. Toto řešení, které je stále ve stádiu vývoje, nabízí účinek až v řádu měsíců.

IVECO BUS se za účelem poskytnutí „Bezpečných interiérů“ zavázala k hledání řešení pro zajištění zdraví a bezpečnosti osob na palubě vozidel všech kategorií.

Tato vysoce efektivní řešení jsou v rámci sektoru veřejné osobní dopravy doporučována jako jedinečný způsob ochrany řidičů, cestujících i personálu, který zajišťuje údržbu vozidel.