ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Cena Sergia Marchionne

Iveco CR odměnilo studenty za vynikající studijní výsledky

Také v letošním roce mohla naše společnost Iveco Czech Republic, a.s.  díky finanční podpoře skupiny CNH Industrial, uspořádat soutěž o cenu Sergia Marchionne vyhlašovanou s cílem finančně odměnit studenty středních a vysokých škol za vynikající studijní výsledky. Finanční odměny jsou určeny dětem našich zaměstnanců, které dokončily své středoškolské, bakalářské, magisterské nebo inženýrské studium ve školním roce 2018/2019, dosáhly vynikajícího školního prospěchu, a navíc ještě uspěly v mimoškolních aktivitách. Letos byla rozdělena částka 187 500 Kč a odborná komise se po vyhodnocení obdržených dokumentů rozhodla odměnit celkem 13 přihlášených studentů, kteří splnili předepsaná kritéria. Pro čtenáře našeho časopisu přinášíme informaci o výsledcích dosažených v jednotlivých kategoriích. Finanční odměnou byli oceněni tito studenti:

  1. Středoškolské studium – Jiří Talacko, Martin Vaněk, Vojtěch Vlach a Daniel Stráník
  2. Vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem – Ivo Sodomka, DiS.
  3. Bakalářské studium – Lenka Píšová, Bc. Zuzana Vávrová, Bc. Filip Lebeda, Bc. Lucie Macáková, DiS. a Bc. Tomáš Hubáček
  4. Magisterské studium – Eliška Maršálková, Ing. arch. Kateřina Šauerová a Ing. Adéla Košnarová

Současná situace ovlivněná šířením COVID-19 nám nedovolila osobně se setkat se zaměstnanci – rodiči, kteří nominovali své děti do soutěže, ani se samotnými studenty. Alespoň touto cestou blahopřejeme všem oceněným a přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů v dalším životě!

Ředitelství lidských zdrojů