ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Konektivita: nový svět služeb

IVECO BUS nabízí nové funkce, které zákazníkům usnadňují provoz vozových parků

Nejnovějšími zákaznickými aplikacemi jsou produkty Hololens, správa vozového parku, telediagnotické služby a ITxPT (informační technologie pro veřejnou dopravu).

 

Brusel, 17. října 2019

 

Program IVECO BUS Mobility Experience potvrzuje inovativní kapacity této automobilové značky, jež využívá vlastní odborné znalosti ke zlepšování každodenního života dopravců. Vzhledem k tomu, že se toto odvětví neustále vyvíjí, jsou tyto zkušenosti získané v oblasti mobility dnes k dispozici i koncovým zákazníkům.

 

IVECO BUS neustále zavádí nové služby a využívá nejnovější technologie, které dopravcům pomáhají fungovat snadněji a efektivněji, a nabízí řešení, která pokrývají celý cyklus modelu TCO (celkových nákladů na vlastnictví vozu) aplikovaným značkou IVECO BUS.

 

 

HoloLens

 

IVECO BUS se stále více angažuje do programů pomáhajícím svým zákazníkům lépe spravovat vozové parky a rozšiřuje nabídku služeb prostřednictvím projektu hybridní reality na bázi produktu Microsoft HoloLens. Cílem je zefektivnit úkony údržby a posílit interakce se servisními experty za účelem zajištění co nejkvalitnějšího zákaznického servisu při minimalizaci prostojů a maximalizaci produktivity.

 

Náhlavní souprava HoloLens se skládá z kompletní počítačové jednotky s upravenou verzí systému Windows 10, v níž fungují tři procesory: 1) hlavní CPU (centrální procesorová jednotka), 2) GPU (grafický procesor) a 3) tzv. HPU (holografický procesor). Systém řídí prostorové umístění hologramů a interaguje s prostředím v okolí brýlí HoloLens. Infračervené kamery pomáhají přístroji lépe porozumět jeho okolí, zejména za zhoršených světelných podmínek, zatímco prostorové zvukové reproduktory zajišťují zvukový přenos v prostoru 360°, jenž také odráží umístění hologramů v reálném světě. K dispozici je také hlasové ovládání prostřednictvím digitálního asistenta Cortana od společnosti Microsoft. Souprava váží 579 gramů a nabízí zorné pole o rozsahu přibližně 30° x 17,5°.

 

Produkt HoloLens dále poskytuje nepopiratelnou výhodu v rámci asistence na dálku. Servisní týmy mohou zůstat při práci na vozidle v kontaktu s odborníky IVECO BUS v režimu hands-free a provést tak během několika vteřin efektivní a rychlý zásah. Zasahující servisní technik tak může opravovat vozidlo a přitom komunikovat se specialistou v dílně, který má v daný moment k dispozici veškeré technické listy a náležité postupy, jež může bezprostředně zaslat zasahujícímu servisnímu technikovi, kterému se toto vše ihned zobrazí na virtuálních „brýlích“. Zasahující technik má rovněž možnost komunikovat s příslušným odborníkem v reálném čase přes Skype. Výhody pro všechny zúčastněné strany (výrobce, prodejce atd.) jsou zcela nesporné. Především je to vyšší efektivita a úspora času. Avšak hlavním účelem tohoto zařízení je minimalizace prostojů vozidla, zefektivnění služeb a zvýšení produktivity a kontinuity provozu.

 

Zařízení bylo poprvé předvedeno před dvěma roky na výstavě Busworld, a po roce testování prováděným specializovanými týmy v Německu, Švýcarsku a Rakousku

IVECO BUS nyní nabízí tuto novou službu „Expert Anywhere“ u některých prodejců v Itálii, Francii, Španělsku, Dánsku a zemích Beneluxu a samozřejmě ji hodlá uvádět i na dalších trzích.

 

 

Správa vozového parku a telediagnostické služby

IVECO BUS nabízí špičková řešení konektivity pro jednotlivé úkony správy vozového parku šité zákazníkovi na míru včetně telediagnostiky. Tyto služby se opírají o podporu ze speciální řídící místnosti, která je v přímém kontaktu s našimi připojenými vozidly a pracuje s daty v reálném čase, což umožňuje realizovat aktivní přístup v rámci podpory našich zákazníků. Tato řídicí místnost byla poprvé oficiálně předvedena na výstavě Busworld a její funkce jsou speciálně zaměřeny na zlepšování parametrů dojezdů vozidel osobní dopravy s využitím zkušeností získaných z oblasti provozování těžké nákladní dopravy.

Služby v rámci správy vozového parku a systému Intellibus spoléhají na informace přicházející do řídící místnosti v reálném čase, aby zákazníkům pomohly maximalizovat efektivitu provozu svých vozových parků a účelně řešit údržbu vozidel prostřednictvím diagnostiky na dálku, preventivních opatření, efektivní údržby a plánování servisních úkonů, vše za účelem maximalizace doby provozu vozidel.

Správci vozového parku mají rovněž možnost docílit významného snížení spotřeby paliva a objemů emisí CO2 pomocí dalších funkcí, jako jsou pravidelná hlášení o spotřebě paliva a nástroje pro hodnocení stylu jízdy (Driving Style Evaluation).

Uvedené služby správy vozového parku si rychle získávají popularitu, o čemž svědčí fakt, že na systém Intellibus je připojeno již více než 1200 vozidel a očekává se, že se toto číslo zdvojnásobí a do konce roku 2020 bude připojeno téměř 3 000 autobusů.

 

ITxPT

 

IVECO BUS, jako zakládající člen asociace Information Technology for Public Transport – ITxPT (Informační technologie pro veřejnou dopravu) a první výrobce, který toto řešení nabízí, přichází vskutku s revolučním počinem. Svá vozidla totiž vybavuje jedinečnou architekturou "plug & play" pro palubní vybavení prostředků veřejné dopravy, což zahrnuje různé provozní pomůcky, informační systémy pro cestující, označení cílových stanic, zařízení na prodej jízdenek, hlášení zastávek na trase, zařízení na počítání cestujících, atd.

 

Díky tomuto novému standardu budou mít z této zjednodušené sady certifikovaných prostředků ITxPT užitek všechny zúčastněné strany, neboť mohou pro snadnější a rychlejší instalaci a poprodejní servis sdílet stejný jazyk ve stejné síti. Provozovatelé veřejné dopravy jistě ocení výhody plynoucí z lepší integrace a interoperability.

 

Dnes je touto technologií vybaveno již tisíc vozidel.